Title Image

Foredrag

Foredrag for private & offentlige virksomheder:

Handlekraft, Balance & Nærvær  

– i en foranderlig verden

Forandring er en selvfølge – det er handling ikke. Accepten heraf er et godt udgangspunkt for enhver udviklingsproces. Hvad enten man ser på den enkelte medarbejder eller en medarbejderstab som helhed, må man acceptere, at intet forbliver, som det altid har været. I dag er forandringer noget, handlekraftige ledere og medarbejderne spiser til morgenmad. For dem der savner handlekraft, kan ordet forandring fortsat have en skræmmende og til tider negativ klang.

Tankerne løber ofte af med os, og forstyrrer vores evne til at handle. Hvordan bliver vi mere fokuserede og bedre til at tage beslutninger? Hvad er forskellen på negativ og positiv handlekraft? Hvordan undgår vi at lade tankemylderet æde vores handlekraft? Når vi handler og selv tager del i ansvaret og gør det, vi kan, bliver begreber som rationalisering og effektivisering mindre udfordrende. Og den uundgåelige forandring mere acceptabel.

I dette foredrag sætter Annette Jønsson fokus på fordelene ved at opdage sine vaner og overspringshandlinger. At vi IKKE bare kan udlicitere vores handlekraft til andre, men selv må tage ansvaret. Annette åbner op for den enkelte medarbejders accept, mod, lyst, nærvær og evne til proaktivt at udvikle sin handlekraft, så det gavner hele arbejdspladsen og fører til større trivsel og motivation for den enkelte.

Annette Jønsson

Psykoterapeut, forfatter og foredragsholder

Som foredragsholder er Annettes spidskompetence at skabe balance mellem fornuft og følelser i det private og professionelle liv. Hendes primære foredragsområder er forandring, trivsel, kommunikation og selvledelse.

Handlekraft er et nøgleord i Annettes foredrag. Handling kræver mod og nærvær, hvilket Annette i sine foredrag inspirerer sine deltagere til at forfølge. Handlekraft fører dig i retning af det, du gerne vil. Handlekraft fører til, at medarbejderne dropper offerrollen, opnår bedre omgangstone og samarbejde, fordi de selv kan præge retningen.

I sine foredrag inddrager Annette anekdoter fra sit eget liv, som både er farverigt og præget af proaktiv handling. Annette har om nogen været omstillingsparat og er hoppet i vandet, hvor det var dybest. I et højt tempo har hun ca. hvert 10’ende år skiftet fokus og fået ting til at ske i reklame-, film- og nyhedsbranchen. Det har betydet, at hun har givet afkald på andre ting, hvilket har været en lærerig og sårbar proces.

Annette giver sine deltagere nye indsigter og værktøjer, der kan åbne for en bedre kommunikation med os selv (den indre), og den vi har med vores relationer/kolleger.

Desuden er Annette uddannet fotojournalist, har en række øvrige uddannelser og en bred erhvervserfaring, der har styrket hendes forudsætninger for at kunne styrke andre mennesker i deres handlinger.