7 Tips til at undgå samlivsproblemer

Annette Jønsson portræt - Mandeterapeut

7 Tips til at undgå samlivsproblemer: Lige nu kommer en del par til min praksis, fordi de ønsker at blive bedre til at være kærester. Par der lige er blevet forældre. Par der har været sammen i 12 år og pludselig oplever utroskab og jalousi. Par der presser sig selv hårdt i ønsket om at etablere en ny familie med dine, mine og vores børn. Og par med andre udfordringer, der sætter deres relation på prøve.

De har fokus på alt muligt andet end på, hvordan de har det med hinanden. I det travle liv, hvor mange andre skal tilgodeses, glemmer de respekten og nærheden i deres relation. De er dygtige til alt det praktiske, men får ikke sat tid og energi af til at være sammen og kigge hinanden i øjnene. Når de får den første opgave i et parterapiforløb, nemlig at sætte sig ned sammen hver dag i 10-15 min. og tale om, hvordan de har det, kigger de på mig og siger: Skal vi virkelig det HVER DAG? Det har vi ikke tid til. Dårlig kommunikation er parforholdet er den mest almindelige årsag til problemer, usikkerhed og konflikt. Så find lige de 10 min. og opdag, hvad der så sker.

Desværre kommer mange først, når de har det virkelig skidt. Dér hvor nærheden, kommunikationen og kærligheden næsten er forsvundet i forholdet, og troen på at finde hinanden igen er minimal. Alligevel er der håb for at finde hinanden igen, men det kræver at begge parter vil arbejde for at ændre på tingene ved at gå ind i et parterapiforløb. Få 7 Tips til at undgå samlivsproblemer.

Læs om PARTERAPI her.

7 tips til at undgå samlivsproblemer:

Parret opdager allerede ved første session, at de faktisk ikke lytter til hinanden, men taler om fortid og fremtid og helt glemmer at være i nuet. Hurtigt går der diskussion i den og kampen for at få ret, blive hørt og få forklaret sine bevæggrunde fylder det hele. Ordene hvivler rundt i lokalet i et tempo, der gør det svært at forstå, hvad kernen er og ofte mister den ene part gejsten. Parret kører simpelthen ikke på samme frekvens.
Nærvær, omsorg og respekt for hinanden er overskygget af praktik, undertrykt vrede, irritation og dårlig samvittighed. Parret har nærmest glemt, hvordan de skaber kontakt og hvordan de viser interesse for hinanden. Mange har svært ved at se hinanden i øjnene, da frustrationen over alle de uforløste ting skaber vrede og uro i kroppen på begge.

Hvad er parterapi for dig?

Træning i at tale sammen og finde et fælles sprog er en stor del af det, der sker i parterapien. Og I bliver trænet i at have fokus på at blive hjemme hos Jer selv under samtalen – altså ikke at tale for den anden og tillægge den anden en masse motiver. Det gir parterne en chance for at ændre på de gamle mønstre, hvis begge tager sin egen del af ansvaret for det parforhold, der lige nu ikke fungerer.
Nuet skal ind i relationen. I skal blive så meget bedre til at være tilstede, når I er sammen. Lytte og svare på det, der netop er blevet sagt. Ikke åbne de gamle historier og starte forfra uden at komme et skridt videre. Har I mange gamle uafsluttetheder, kan I arbejde med dem en ad gangen ved at tilgive og acceptere, at det er som, det er, og at I ikke kan lave om på det, som er sket. Utroskab, svigt, løgn, afvisning m.m. det er lige meget. Uden tilgivelse og accept af, at det er sket og nu vil I videre, vil det forstyrre relationen mange år frem.

7 veje der øger Jeres livskvalitet:

1.    Stop din ordstrøm – undlad at forklare og forsvare dig

2.    Træk vejret og lyt både indad og udad

3.    Tal ud fra dig selv fx. ‘Jeg blir ked af det, når du kommer forsent…..

4.    Vær nærværende og i bevidst kontakt med andre

5.    Opdag din del af ansvaret og tag det

6.    Øg din opmærksomhed på egen adfærd/reaktioner

7.    Accept af at det er som, det er – de ting du ikke kan ændre, må du leve med på bedste vis