Annette Jønsson portræt - Mandeterapeut

Er du en levende dildo i dit forhold?

Et lidt krads spørgsmål at stille dig lige her inden weekenden. Men i eftermiddag hørte jeg sexolog Sara Skaarup i Radio 24Syv fortælle om en ny type mand og de problemer, han står overfor. Er manden bare til for at tilfredsstille sin partner uden selv at kunne nyde akten, fordi han er så fokuseret på at tilfredsstille hende, og dermed være en levende dildo i forholdet? Er du en levende dildo i dit forhold?

Er du en levende dildo i dit forhold?

Hun beskriver en tendens af yngre, raske og velfungerende mænd, der sexuelt gør alt, hvad de kan for at please og tilfredsstille deres kæreste i soveværelset. Hun mener, at der sker en fokusforskydning hos manden, der fuldstændig glemmer sine egne lyster, behov og begær, da hans fokus og energi ligger på at gøre sin kvinde tilfreds og præstere det optimale, så hun bliver lykkelig og tilfredsstillet. Og han selv kan føle sig som en rigtig mand.

Mærk dig selv, mand!

I arbejdet med mænd i min praksis, har jeg set samme tendens i snart 10 år, nemlig at mænd føler, at de skal præstere og tilfredsstille deres kvinder før de overhoved har mærket, hvordan de har det, og hvad de selv ønsker. Det handler ikke kun om det sexuelle, men i høj grad også om andre af livets og parforholdets områder. Manden er opdraget til at tænke på kvinden først, og til at respektere hende som den vigtige og sensitive, der skal lyttes til. Det er en indgroet adfærd hos ham, som er grundlagt af hans mor og de kvindelige pædagoger og lærere, han har set sætte dagsordenen i hans opvækst.

Tag styringen

Udfordringen kommer, fordi manden ikke har lært at mærke sin maskulinitet og styrke/vrede, men er trænet til at være afventende på, hvad han får besked på at gøre, hvilket gør ham slatten og energiforladt. Jo mere han mister evnen til at sige fra og udstikke retningen, jo stærkere føler hun, hun skal være, og magtbalancen i forholdet forskydes. Når kvinden har kontrollen og bestemmer det meste fungerer det ikke sexuelt mellem dem længere. I mange tilfælde fortsætter de samlivet som to arbejdskammerater med fokus på at få familielivets praktik til at gå op indtil den ene part siger stop.
Ubalancen mellem kvinden og manden er et resultat af årtiers kvindefrigørelse og ligestillingskamp. Mænd fortæller mig, at deres mor i barndommen talte ned om det at være mand og om mandens sexualitet og drifter. Det betød, at de voksede op i den tro, at manden ikke er lige så meget værd som kvinden, og at han som mand/dreng skal yde og please for at gøre sig fortjent til nærhed, omsorg og kærlighed. En påvirkning, der selvsagt skaber et skrøbeligt selvbillede, og øger afstanden til den brølende, selvsikre, hårdtslående erobrer, som de fleste kvinder sukker efter.

Vis dit værd

Så kære mand, hvis du ikke skal lade dig køre ud på sidesporet og drukne i din egen præstationsangst, må du deltage i debatten, træde frem i spotlyset, hvor diskussionen foregår og trække fokus hjem til dig selv. Ikke kun når det drejer sig om sex, men også hvad dine følelser, håb, tanker og drømme angår. Mærk dit værd og slip tanken om det evige skaffedyr. Det er tid til at nyde, være og glædes over at være den mand, du er.
Få kvinder ønsker i bund og grund en mand, der pleaser og retter ind efter hendes dagsorden. Kvinder vil have modspil, nærvær og en mand, der kan tage stilling uden at spørge om lov først. Det er tid til at træde i karakter og gøre klart overfor din partner, at din sexualitet, dine følelser og dine behov er fuldstændig lige så vigtige elementer til et godt liv, som hendes.

Annette Jønsson portræt - Mandeterapeut

Udsving på dit indre termometer skal tages alvorligt

Energi-dræner

Jeg støder oftere og oftere på mænd i min praksis, der har en højtudviklet evne til at undgå at mærke sig selv. De undlader ubevidst at følge deres egne behov og går uden om, dét, de føler og inderst inde godt ved er det rigtige. I stedet gætter de sig frem og forsøger at fornemme, hvad modparten har brug for. Træning i et terapiforløb vil være: Udsving på dit indre termometer skal tages alvorligt!
En adfærd, der er et gammelt levn fra barndommen, hvor det var mor, der opdragede ham til at please og gøre hende tilfreds. Eller sagt på en anden måde, det blev hendes regler og normsæt, der satte dagsordenen og ikke et særligt solidt udgangspunkt for en dreng, der ønsker en mandlig rollemodel.

Udsving på dit indre termometer skal tages alvorligt

Fortsætter den negative spiral, vil det øge hans usikkerhed. Han vil tage den med ind i sit voksenliv, da han ikke ved, hvad han ellers skal gøre. En indre tvivl på sin maskulinitet og på hvordan han skal træde i karakter i sit parforhold. De gamle mønster, hvor mor havde overtaget, kontrollen og overblikket fortsætter i parforholdet. Og hvis kvinden spiller med vil det være meget svært at bryde den onde cirkel. Det skaber ubalance, idet hun øger sin kontrol, mens han lader sig presse og bliver endnu mere i tvivl om sin rolle, og om han er god nok.

Bange for at miste hende

Som tiden går, vil det være svært for kvinden at bevare respekten til sin mand. Han kører i det gamle spor, som i sit udgangspunkt intet har med hende at gøre, men det skærper uligevægten i forholdet og han bliver mere og mere usikker og bange for at miste hende. Med det fokus vil han gøre næsten hvad som helst for at gøre hende glad, og hun begynder at kede sig, da hun føler sig uinspireret, savner udfordring og lidt farlighed fra sin partner. Her er det kritiske punkt, hvor mange går fra hinanden eller vælger at arbejde for at genskabe balancen og nærheden i forholdet.

Hvad skal der til

Hans måde at komme tilbage på banen er ved at trække sit termometer ind til sig selv. Han er nødt til at genfinde sin maskulinitet og selvstændighed, og det gør han ved at vove at mærke sig selv igen. Der er stor sandsynlighed for, at han mærker en masse følelser, han ikke bryder sig om, men de er der, og der er der ingen vej udenom. Han må genopfinde sig selv ved at tage sin følelser alvorligt og stå ved det, han mærker. Det er ikke gjort ved at læse sig til det, da det er en proces og et stykke arbejde, der starter med en beslutning om, at nu skal der ske en forandring.
I et forløb hos mig vil du begynde at åbne op for alt det, du har lukket ned for i lang tid. Du opdager, hvad du gør, som ikke virker for dig længere og får nye måder at håndtere uenighed og konflikter på. Du vil mærke mere tydeligt, hvad du har lyst til og begynder at sætter din egen dagsorden, hvilket styrker dit selvværd. På kort tid, vil du føle, at dit liv bliver mere farverigt, fordi du tillader dig at mærke de forskellige følelser livet byder på.

Annette Jønsson portræt - Mandeterapeut

Hov, min kone ligner min mor

Har du overvejet, om du har valgt en partner, der har nogle af de samme adfærdstræk, som din mor har? Er der ligefrem tydelige sammenfald i måden hun taler til dig på, håndterer konflikter på og roser eller skælder dig ud på? Hov, min kone ligner min mor!
Hvis du ikke har tænkt over det før, er muligheden der nu. Det har nemlig stor indflydelse på Jeres forhold, hvordan de gamle mønstre bliver aktiveret i dig, når i er sammen. Jo mere bevidst du bliver på dét, der sker – jo større chance har du for at ændre på det, som ikke virker og skaber forstyrrelser i jeres relation.

HOV, MIN KONE LIGNER MIN MOR

Ofte vælger vi ubevidst en livspartner, der minder os om en af vores forældre. Vi tiltrækkes af noget genkendeligt og dermed trygt. Det kan være din mor har haft stor indflydelse på din dagligdag i opvæksten ved fx. at være over dig, når du kom forsent, ikke gav dig lov til at være ude med vennerne særlig meget eller tidligt i barndommen var kontrollerende, så du ikke selv nåede at mærke dine behov før hun havde udtalt dem eller ordnet det for dig.
Det betyder, at du tidligt har lært at kigge på andre, når du havde et behov, der skulle opfyldes. Altså ikke mærket det indefra i dig selv, hvad der var bedst for dig, men fornemme den andens stemning før du gjorde det, du havde lyst til. Måske er det et uafsluttet/uafklaret tema i dit liv og derfor noget, du ubevidst ønsker at genspille sammen med din partner. Alt foregår som sagt på det ubevidste plan, men skaber desværre ulighed i jeres måde at være sammen på, fordi du indtager pladsen som ’den lille dreng’ – ham der ikke rigtig ved, hvad han skal, men venter på instruks udefra, som i gamle dage.

DEN LILLE DRENG

En måde at identificere det på kan være, at din krop reagerer, når der sker noget i jeres relation, som den genkender fra barndommen. Det kan fx. være, at din kone bliver tavs og ikke taler til dig i lang tid, fordi hun er vred. Hvis det så er den samme ’straf’, som du fik da du var knægt af din mor, bruger du ubevidst den samme adfærd og bliver ’den lille dreng’, mens hun er den voksne, og relationen kommer i ubalance.
Sker det ofte vil det gøre dig trist, ugidelig og uengageret i dit parforhold, og du vil overlade de fleste beslutninger til din partner. Samme adfærd som, da du var 5-7 år. Du lukker af, går din vej eller fortrænger det, der sker. Metoder, der tager din glæde og livsenergi fra dig. Den eneste, der kan ændre på det her er DIG. Ikke din partner, ikke din mor eller andre – kun dig selv. Din partner aner formentlig ikke, hvad der foregår, men tænder sikkert af på dig, og du får absolut ikke det, du kunne tænke dig. Hun ser den indadvendte lille dreng, der sluger kameler, ikke vover at træde i karakter og sige sin mening højt. Hvilket betyder, at hun ikke får det ligeværdige modspil, hun ønsker fra en respektfuld og voksen partner.

HANDLING SKABER FORVANDLING:

Kig tilbage på dine parforhold og opdag om du gentager dine gamle mønstre.
Gentager du de samme ting i nye relationer? Er du parat til at ændre på det, som ikke virker for dig mere?
Få nye værktøjer og muligheder i dit nuværende eller kommende parforhold i et forløb enten individuelt eller sammen med din partner. Se mere her: www.mandeterapeut.dk

Annette Jønsson portræt - Mandeterapeut

Kunsten at være en del af en gruppe

Jeg har lige været en del af en gruppe på syv i 14 dage, hvor vi stort set var sammen hele tiden dog med korte pauser, når vi sov, gik i bad eller lige gik en lille tur for at tømme hovedet. Intenst samværd med fuld knald på gruppedynamikken på godt og ondt. Det gik hurtigt op for mig, at reglerne i denne gruppe stort set var de samme, som gjaldt dengang jeg var barn. Den der råber højst, er den, der bliver hørt og den, der laver alliancer er den, der får flest over på sin side og dermed får mandat til at sætte dagsordenen. Kunsten at være en del af en gruppe – kan være svær at lære.

Bliv bevidst om min egen rolle

Det var interessant at opdage min egen adfærd i gruppen. Mine gamle reflekser som at søge at være midtpunkt, være ironisk og sætte dagsordenen kom ikke i spil, da jeg i dag har fundet andre måder at agere på. Men helt let var det ikke, når jeg mærkede mine grænser blive udfordret, og min tålmodighed sat på prøve. De fleste gange valgte jeg at lade det passere ved at læse i min bog eller gå en tur. Det gav direkte bonus, fordi ved at blive hos mig selv og lade de andre være som de er, holdt jeg på min egen energi. Tidligere husker jeg hvor krævende og udmattende det kunne være, når jeg lod mig rive med af andres stemninger, og dermed lagde for meget af min energi uden for mig selv.

Hvilken rolle kender du bedst?

Her er nogle af de måder, vi indgår i grupper på. Det er helt almindeligt, at vi går ind og ud af de forskellige roller, men der er sikkert en af rollerne, hvor du føler dig mest hjemme. Opdag hvilken og giv dig selv en udfordring ved at være i nogle af de roller, du normalt ville gå langt udenom.

  • betragteren
  • den larmende – speed snakkeren
  • kritikkeren
  • klovnen – den sjove
  • den bedrevidende
  • udglatteren – pleaseren
  • Den formelle og uformelle leder

Om en gruppe fungerer godt eller mindre godt afhænger ofte af lederens måde at håndtere sit lederskab på. Hvis der er en formel leder af gruppen, en leder, der er valgt/accepteret af de andre, er det vigtigt, at lederen formår at dele sol og vind lige mellem alle i gruppen. Begynder lederen at indgå alliancer eller vise sin modstand mod enkelte i gruppen, opstår der ubalance, og det bliver svært at motivere og engagere hele vejen rundt. Det kan forstærke de enkelte gruppemedlemmers roller fx. kan betragteren bliver endnu mere fjern og ude på sidelinjen, hvis ikke han inviteres ind i fællesskabet. Og kritikkeren vil blive endnu mere kritisk og brokkende, hvis han føler sig overset eller udenfor. Det kan igen forstærke den larmende og klovnens adfærd, da de mærker uroen og dermed forsøger at skabe balance på deres måde, som giver endnu mere uro og ubalance. Den uformelle leder er den, der vælges af de andre medlemmer i gruppen. En stor udfordring for den formelle leder, der må træde i karakter og genvinde sin lederrolle.
Du kan deltage i et af mine netværk og blive bevidst om, hvordan du fungerer i en gruppe. Du kan også arbejde med dit lederskab i min workshop for mandlige ledere.
Læs mere her: http://www.nuetilederskabet.dk/workshop.aspx

Annette Jønsson portræt - Mandeterapeut

Vær ekstraordinær i dit lederskab

Hvorfor lykkes det nogle ledere at komme helt til tops, mens det ikke lykkes for andre ? Vær ekstraordinær i dit lederskab. Hvad er det, der skal til for at være en leder, som stiger i graderne, får succes og følgeskab fra sine medarbejdere? Er du en god leder allerede, men ønsker du at blive en ekstraordinær god leder?

Vær ekstraordinær i dit lederskab

Som leder i den nye verden er du nødt til at kunne mere end at være velfunderet i din faglighed og have en masse viden om dit særlige område. Du må også styrke din følelsesmæssige intelligens ved at træne dine menneskelige og sociale kompetencer. Her tænker jeg på din evne til at indgå i relationer, dine evne til at rose og anerkende andre, din evne til at være nærværende og i kontakt, din evne til at håndtere konflikter og ikke mindst din evne til at formidle dine budskaber, så de bliver forstået og taget alvorligt.

Kender du dine styrker og begrænsninger?

Er du i balance og har føling med dine lederegenskaber? Her tænker jeg på fx.mod, nærvær, integritet, styrke, vedholdenhed, empati, handlekraft m.fl. som er nogle af de vigtige elementer, du som leder skal være bekendt med og vide, hvordan du skal beherske i dit daglige arbejde.
Bliv klædt på til ekstraordinært lederskab til 1-dags workshop for mandlige ledere. Du får værktøjer, som gør det muligt at få både dine faglige og menneskelige kompetencer i spil.
Vil du vide mere om, hvem jeg er, og hvad der kommer til at ske på workshoppen så tjekt min video ud:

Annette Jønsson portræt - Cover

Hjælp! Jeg kan ikke mærke mig selv.

Du mærker, at noget er galt – noget er ikke rart, men du er ikke klar over, hvad det er. En spirende fornemmelse, der fortæller dig, at noget ikke er som det skal være. Måske har du svært ved at blive vred eller mærke vrede, men vælger at lade som ingenting og dermed mister evnen til at mærke dig selv. Du sløver dine følelser og kropssignaler ved at overhøre dem. Desværre kan det ende med en masse ophobet galle og usagte ting, der gør dig irriteret, trist og vredladen. En tikkende bombe. Du har gemt på det hele inden i og har det sådan: Hjælp! Jeg kan ikke mærke mig selv.

En del mænd og kvinder har svært ved at mærke, hvordan de har det – både når de har det godt, og når de er vrede eller kede af det. Hjælp! Jeg kan ikke mærke mig selv.
Du kan arbejde med det i 1:1 sessions:  Book en tid her.

Træn din evne til at mærke

Jeg har et online kursus til dig, hvor du lige nu kan sætte dig i ro og mag og træne din evne til at mærke din krop og dine følelser. Online Kurset hedder. Mærk din krop, mand! Køb det her: ONLINE KURSUS.

Mange mennesker især mænd henvender sig til mig for at arbejde med dette emne. Og heldigvis er det absolut noget, man kan træne og blive bedre til. I begyndelsen af processen er det ikke usædvanligt, at mine klienter ikke kan mærke deres egen krop. De har svært ved at mærke deres vrede, sorgfuldhed eller deres glæde, da disse følelser kan være gemt langt væk i alt for lang tid. Mændene fortæller, at de oplever livet i gråtoner, og at det hele kører efter en lige snor uden udsving. Deres ønske er at komme væk fra den neutrale tilstand og hen til det punkt, hvor de begynder at mærke sig selv. Mærke livet, glæden og passionen.

Video omkring online kurset.

Flere udtrykker det på denne måde:

– Jeg vil gerne lære at mærke mine følelser. Blive bedre til at mærke mig selv og mine behov. Jeg vil forstå mig selv bedre, og det tror jeg vil give mere ro i mit liv.

Hvis du ikke ved, hvordan du skal vise dine følelser og tale højt om, hvordan du har det, er det rigtig svært pludselig at begynde på det. Her kan det være en hjælp at lære nye færdigheder for at ændre på de gamle velkendte mønstre. Hvis du er opdraget i en familie, hvor følelser var ‘forbudte’ og ikke noget, dine forældre formåede at håndtere, har du måske opbygget et beskyttelseslag. En verden, hvor det er mere sikkert at analysere og efterrationalisere i stedet for at mærke følelserne og handle ud fra dem.

Blog: Træd ind i din maskulinitet, mand!

 

Vær tilstede i nuet

Coach og foredragsholder Tony Robbins siger: When you go in your head – you are dead.
Det kan jo virke lidt voldsomt, men han mener, at hvis vi tror, at vi kan løse vores udfordringer eller lader vores fornuft styre alting, mister vi glæden og kærligheden til os selv og andre.
Se video med mig fra seminar med Tony Robbins i London
Det han siger er, at når vi støder på en uenighed eller noget, der gør os kede af det eller vrede og vi skal finde en løsning, kan vi ikke finde svaret med fornuften – ofte er det via følelsernes vej, svaret findes.

Masser af ord og tanker nedtoner din evne til at mærke dine følelser. Du kommer væk fra det, der virkelig betyder noget med for meget larm og snak. En del mennesker taler meget, fordi de føler, de er i kontrol og at den anden ikke kan komme tæt på, mens de taler. Men det en stakket frist, da vi jo ikke kan tale i en uendelighed eller kan vi? Du har helt sikkert mødt en, der taler konstant eller måske gør du selv? Ofte ved vi ikke, hvordan vi virker på andre. Find ud af det i et 1:1 forløb, hvor du bliver spejlet og lærer dig selv bedre at kende.

Accepter dine følelser, så er de nemmere at mærke

Tillad dig selv at mærke dine forskellige følelser, og opdag fordelene ved at kommunikere højt, hvordan du har det. Du vil vokse som menneske og forstå dig selv og andre langt bedre. Dine behov og din fornemmelse for dine grænser bliver tydeligere, når du siger højt, hvordan du har det, hvad du tænker og har brug for. En forandring, der gør dig til en gladere mand.

Er du parat til forandring, hvor du kommer i bedre kontakt med dig selv og din krop? Så er jeg en erfaren sparringspartner, der giver dig nye indsigter og værktøjer til mere nærvær i dit liv. Start med en indledende 1:1 session og find ud af om det er noget for dig.

Thumbnail annette

Jeg blir interviewet af Lasse Rimmer i Radio24syv

Jeg havde en temmelig tempofyldt og sjov snak med Lasse Rimmer på Radio 24Syv om, hvordan kvinder kan være mere åbne og respektfulde overfor deres mænd i parforholdet. Lasse fortæller om episoder, hvor han til selskaber og sammenkomster oplever, at kvinder taler direkte dårligt og nedladende om deres mænd. Lasse er i tvivl om, hvad han skal stille op, når det sker. Hvad tænker du? Hvad ville du gøre i det situation?
Finder du dig i, hvis din partner taler om dig, mens du er tilstede? Eller siger du fra og træder i karakter? Jeg synes, det vil være spændende at få din reaktion på min samtale med Lasse Rimmer. Kom endelig med kommentar.

Brugbar bog

Det var rigtig dejligt, at Lasse Rimmer taler godt om min bog, som han brugte særligt, da han blev skilt. Han kunne genkende flere af de cases, jeg har med i bogen ‘Fra mand til menneske’. Mænd der fortæller deres historie om, hvad de har arbejdet med i min praksis, og hvad de har gjort for at ændre på et dårligt mønster i deres forhold, og hvilken forskel det har gjort. Det kunne fx.være at begynde at mærke sine grænser, så det ikke går upåvirket hen, når kæresten taler om ham til veninders, mens han selv er tilstede.
Du har altid et ansvar selv, når der sker noget, du ikke bryder dig om. Du kan vælge at lade som ingenting, du kan trække dig væk eller du kan træde ind og ændre tingenes tilstand ved at sige din mening om, hvad der foregår. Hvad plejer du at gøre, mand?
Gå ind og lyt til Damernes Magazine i dag d. 31. juli, hvor Lasse Rimmer interviewer mig om mænd, kvinder og min bog. Det er 35 min. inde i programmet, det starter.

Thumbnail annette

Ny Blog: Gør det, der skal til, mand!

Jeg vil jævnligt komme med indspark, indlæg og indsigter, når jeg føler for det og har noget at bidrage med. Mit fokus i det personlige arbejde er, hvordan mænd har det i deres nære relationer, i parforholdet, i forældrerollen og som leder/kollega/medarbejder. Og aller vigtigst hvordan har du det som mand med dine følelser, tanker, handlinger og identitet som mand i 2013. Når jeg har det fokus er det, fordi det netop er disse emner og temaer mænd vil arbejde med i deres udviklingsproces, når de opsøger mig.

Hvad skal bloggen handle om

Hvordan navigerer manden overfor sin egen og andre kvinder i et efterhånden temmelig femininiseret samfund, hvor kvinder dominerer institutioner, uddannelsessteder, pleje og sundhedssekton og sikkert andre steder? Hvad gør eller undlader du som mand at gøre for at træde i karakter som køn, og hvilke konsekvenser har det for dig og din mande identitet? Hvad skal der til for, at du får det liv, du inderst inde længtes efter, hvor du agerer ud fra din mavefornemmelse, følelser og hjerte?
Det er bare nogle af de emner jeg vil tage fat på med udgangspunkt i mine erfaringer og oplevelser med alle de udviklingsparate ægtemænd, familiefædre og karrieremænd, der siden 2005 har haft deres gang i min praksis i Hellerup.

Thumbnail annette

Slip flinkeskolen og se hvad der sker, mand!

Bastian er opdraget i flinkeskolen, hvilket han kan takke sine forældre for, siger han. Der blev ikke vist følelser derhjemme. Hans far har aldrig trådt i karakter, men holdt sig i baggrunden uden at give sin mening til kende. Hans mor var mere synlig, men kunne ikke rumme Bastian, når han var ked af det eller havde vrede, der skulle ud. Hurtigt lærte han at afkode hende og fandt ud af, at når han var vred og ked af det, ville hun ikke forholde sig til det. Han lærte at tilpasse sig ved at være stille og skjule sine følelser.
– Jeg husker engang, jeg blev så glad for en gave, min mor gav mig, at jeg begyndte at græde af glæde. Hun anede ikke, hvad hun skulle stille op med mine tårer, så det endte med, at hun afviste mig ved at se den anden vej og ikke tale til mig. Det gjorde, at jeg sad flov tilbage og følte mig meget alene og forkert, fortæller Bastian, 43 år, der i dag er gift og far til to børn.

Fjerner sig fra nuet

Når nogen kommer for tæt på, bliver Bastian utryg og får lyst til at stikke af. Han har meget svært ved at være i nuet og mærke, hvad der sker med ham. Hans nære relationer er en stor mundfuld, og han foretrækker ofte at være i sine tanker og forestillinger om, hvordan de andre er, og hvorfor de gør, som de gør. Det gør ham fri for at mærke de følelser og behov, der måtte opstå i ham. Helt reflektorisk går han op i hovedet og begynder at analysere og tolke i stedet for at være i nuet og nyde det, der er. Selv om det i mange år har fået ham til at føle sig på den sikre side, ved han nu, at det ikke virker mere, hvis han vil have nærhed, kærlighed og glæde i sit liv.

Opvæksten fylder

Historien om Bastian er ikke enestående i mit arbejde som mandeterapeut. Tværtimod er der rigtig mange mænd, der er opvokset med en fraværende far og en mor, der har sin måde at deale med følelser og udfordringer på, der ikke altid skaber plads til de udfoldelser og reaktioner mange drenge har brug for. Resultatet bliver, at drengen kommer i tvivl om sine egne følelser, da de ikke er velkomne. Han pakker dem ned og overhører sin mavefornemmelse for at tilpasse sig og undgå konflikter. Det er han nødt til, mens han er lille og lever i familien, men som voksen, når han skal indgå i ligeværdige relationer og selv være far, duer det ikke mere at undertrykke og holde sine følelser på stand-by. Her er tilstedeværelse og nærvær vigtigt for at være tro mod sig selv og sine nære. Slip flinkeskolen og se hvad der så sker!

Call Now Button20 71 21 22